xsmnthu4hangtuan

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

xsmnthu4hangtuan

xsmnthu4hangtuan Vâng, nô tỳ đi ngay. xsmnthu4hangtuan Tại sao Vũ Uy hầu quan tâm chuyện này? Chẳng lẽ là muốn đem Đại Hạ công chúa đều cưới về? xsmnthu4hangtuan Hoa Tư thấp giọng đáp lại, mới chợt phản ứng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn: xsmnthu4hangtuan Đúng lúc này, thiên lôi đánh xuống, tia chớp giống một cây cột màu trắng đâm mạnh vào mặt đất trước mặt Lý Cáp. xsmnthu4hangtuan Một bên Phong Liễu Tam vẫn còn đang suy nghĩ mấy chữ “Hỗ Dương-Lý Cáp”. Hỗ Dương chính là đại thành phồn hoa nhất của Đại Hạ quốc, gia tộc trâu bò nhất trong những gia tộc trâu bò trong thành chính là Lý đại gia tộc. Lý gia cũng là một trong những gia tộc hàng đầu của Đại Hạ quốc…Tên Lý Cáp kia chẳng nhẽ chính là người của Lý gia Hỗ Dương? Nếu thật là như vậy thì chuyện Nạp Lan Bác làm lần này đã là sai lầm rồi.

xsmnthu4hangtuan Hương Hương nói: xsmnthu4hangtuan Vừa ra khỏi cửa mật thất, đóng cơ quan lại, mọi tiếng động biến mất, hiệu quả cách âm của mật thất thật tốt. xsmnthu4hangtuan Lý Cáp này, thật sự là không xem ai ra gì! Quá đáng! Thật là quá đáng! xsmnthu4hangtuan Lý Cáp híp mắt mỉm cười nói: xsmnthu4hangtuan Thân hình Quỷ di vừa động, tới giữ cửa sổ, nói với Linh Lung:

xsmnthu4hangtuan Lý Cáp đang chuẩn bị vừa chặt cây vừa đi tới, Hương Hương bỗng nhiên chỉ trên mặt đất nói: xsmnthu4hangtuan Dịch nghĩa: xsmnthu4hangtuan Á! xsmnthu4hangtuan Lý Cáp nói: xsmnthu4hangtuan Ngươi nghi ngờ năng lực của bản tướng?


link:http://sr24food.com/nggc/cf18956xvq2131.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://sr24food.com