tai game san khung long

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

tai game san khung long

taiNgươi còn chêu ta nữa. khungChẳng lẽ ngươi thấy chết mà không cứu? Y Tiên có thâm cừu đại hận gì à? Hành hạ bà ta mười mấy năm cũng đủ rồi. taiPhong Hỏa? long Hương Hương chau mày phản đối: gameLà ta tiến cử của con!

long Gian phòng này chính là nơi Lý Cáp rình coi Vô Tình khi tắm chui vào, cũng chính là phòng ngủ của Vô Tình . long Chủ nhân, chừng nào chúng ta đi Long Thủ sơn đây? sanLý Cáp mỉm cười: sanNó là ‘Bạch Trầm Hương’! khungLúc này tên ác ma rời đi từ sáng sớm vẫn chưa trở về, nàng cũng ở đây chờ đợi một ngày trời. Trong một ngày này, trừ ăn cơm và ngủ thì nàng chỉ lẳng lặng ngồi một mình, trong đầu thật sự không muốn làm gì.

long Vương Hàm vẫn nhàn nhạt nói, tựa hồ không chút nóng nảy. taiÂn, Thiết Lang, đệ nói cho ta biết cửa vào, ta phái người đi điều tra trước. long Để Hương Hương lại bảo hộ Hoa Tư, Lý Cáp thì dẫn theo hai người kia rời Hoa phủ, lên xe ngựa về phủ thái sư. taiChúng ta là đến từ cùng một cái thế giới, trí nhớ kiếp trước của người và nàng cùng một dạng, mà kiếp trước của ta thời đại sớm hơn các ngươi. Khi đó nước tên là Đại Đường. taiLý Cáp để cho đám người Dương Cận từng người trở về nghỉ ngơi, liền dẫn Thiên Thiên trở về tiểu viện của mình, vào phòng ngủ.


link:http://sr24food.com/ngtc/ca18957oim0709.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://sr24food.com