bd tl hom nay ngay mai

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

bd tl hom nay ngay mai

nayTa không tin bằng ngươi có thế khiến cho U hậu giao giải dược ra, vị cô nương này có pháp thuật ta mới nói ngươi đưa đi cùng. Ngươi không mang nàng theo ta sẽ nuốt Thiên Sơn tuyết liên vào bụng! mai Bà nói với thiếp, cái bớt này không phải do bẩm sinh, mà là... do bà thêm vào. tlVẫn rõ ràng sống động mai Hắn... Trở lại thật. ngayChỉ có thế sao, ngươi liền… Ngươi như vậy có đáng giá hay không? Hơn nữa Tư Phong Kiều này mặc dù lời nói có chút cay nghiệt, nhưng chưa từng làm chuyện đại ác gì, ngươi cứ như vậy, như vậy…

ngayLý Tây lập tức tát mạnh vô mặt ả đem ả quánh bất tỉnh nhân sự trên mặt đất. bdMuội tử, không phải muội luôn nói với ta, muốn gặp Hổ Uy tướng quân sao? Hiện tại, Hổ Uy tướng quân ở trước mặt, tại sao có ấm trà muội cũng cự tuyệt? ngayBên cạnh Âu Tề ghé miệng vào nói nhỏ: bdMinh Huyền hừ một tiếng nói: nayTheo quan sát, chúng ta sắp tới Đàm Bình trấn rồi. Thấy sườn núi kia không? Đàm Bình trấn là ở sau đấy.

tlThiên Thiên cọ cọ mũi vào ngực hắn:" Công tử đương nhiên là một chủ tử tốt mà." tl“Ân..” Lý Cáp mắt nhắm lại và khoát tay bảo: “ngươi lui xuống đi, nghỉ ngơi sớm, ngày mai ta sẽ tìm ngươi.” tlThiết Lang đâu? tlLê Bố nhìn về phía Hồ quân nói. bdChuyện gì?


link:http://sr24food.com/noix/ca18956gnu1804.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://sr24food.com