phim trò chơi vương quyền

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

phim trò chơi vương quyền

quyền Ôi! Ôi! Đúng là huynh trưởng như cha, hiện tại lệnh tôn đang bế quan nên sự tình này chỉ xin người huynh trưởng như ngươi chủ trì mà thôi. phimThiên Thiên ôn nhu đáp: "Chủ tử, Hồ sư phụ đánh đàn rất lợi hại, nô thật không thể so sánh được. Cô ta có thể là sư phụ của nô, là phúc khí của nô rồi." tròLý Cáp nghe vậy mắng thầm: “Mụ ngươi muốn ổn định sao không ngồi xe ngựa đi? Còn muốn đánh chủ ý đến Nhị Phi của ta! Mịa thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa cứ xông vào, đừng trách ta độc ác! quyền Phạm Tiến thấp lên thanh âm chậm rãi nói. phimMừng ở đâu?

chơiTại sao lại như thế? quyền Không có việc gì? Hậu trường của các ngươi lớn đến thế nào? Ngươi cũng nên biết tên kia là ai? Đó là nhất phẩm Đại học sĩ, chính là tâm phúc của hoàng thượng! Ngươi tưởng ngươi là tướng thì to sao? Hổ Uy tướng quân trước mặt người ta chịu không được một kích! chơiNhư nàng mong muốn, ta vốn không tính làm gì các nàng, là 'phần thưởng' của ta cho nàng. tròLý thái sư lại vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. phimNgười dịch: Đại Y Sư

vươngVodka thật đó, đưa hàng nhái ta đập quán! phimNgười kia đúng là Diêm Nhi," Tốt quá, Thiên Thiên cảm tạ ngươi nhiều, sớm như vậy mà còn mang điểm tâm đến cho ta a." vươngLý Cáp mang theo ngao khuyển Đại Phi, tỷ tỷ Vân Lâm và bốn tùy tùng rời khỏi Lý phủ, một đoạn đường vui vui vẻ vẻ đi dạo trong thành Hổ Dương. chơiVương tiểu thư thỉnh chờ một chút, Nhị công tử rất nhanh sẽ ra. chơiChỉ nguyện đời ta trường cửu


link:http://sr24food.com/noze/cg18956gix1820.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://sr24food.com