cao thủ đánh liêng

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-13
ASIN:B09F6D1BQW

cao thủ đánh liêng

liêng Cái gì mà thiên tướng, các ngươi không nghe hắn nói sao hắn là chủ tướng của quan binh triều đình sao? thủGiọng nói Công Tôn Vô Tình vẫn vậy, chẳng hề có chút tình cảm nào. liêng Lý Cáp chỉ cười nói: thủLý Cáp vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng suy nghĩ một chút quyết định len lén quay lại chỗ thủ vệ sâm nghiêm, xem một chút chỗ ngủ của lão hoàng đế này. đánhNgươi ngươi cái con mẹ ngươi!

caoDứt lời hắn liền hô to: đánhVừa nghe đến hai chữ "Tạo phản" binh lính lập tức yên lặng. Tội tạo phản chính là xét nhà diệt tộc đó! caoLý Cáp nịnh nói, cái thế giới này chắc cũng tròn mà. Dù sao cũng vô bằng vô chứng, chết không nhận là được rồi. đánhCuộc đời này chưa hết thủLý Cáp nói nhỏ vào tai Thiên Tú.

thủChủ nhân, vừa rồi tiểu Vân truyền lời, nói phu nhân muốn gặp chủ nhân. liêng Nhóm người này đã đứng đợi ở đây từ sáng sớm, họ làm nhiều việc như vậy chính là để nhìn thấy một người mà đã được sinh ra từ Hỗ Dương, "Hổ Uy Tướng Quân, Thiết Lang". Để nhìn xem vị đại tướng quân hùng bá một phương ở tam tỉnh bắc bộ, hay ở vùng thảo nguyên của Quan Ngoại, thâm chí là cả trên đỉnh Thiên Sơn nó thế nào. thủLý Cáp ngửa mặt lên trời, chìm trong mây, lôi điện nhảy nhót, một mảnh sáng long lanh, đạo thiên lôi thứ hai tựa hồ tùy thời đánh xuống. liêng Từ giờ đến lúc xuất chinh còn nửa tháng, đến lúc đó làm cũng được mà. caoQuản gia ngăn ở trước mặt hắn:


link:http://sr24food.com/nxbo/ca18956lt1137.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://sr24food.com