hồng bao đại chiến

author:David Epstein, Stephen Gus, koji Chiyu, etc
press:Houlang publishing company
translator:Fan Xuezhu, Chen Xiaoying, Hou Zhaokang
Year of publication:2073-04-14
ASIN:B09F6D1BQW

hồng bao đại chiến

baoMà chín người bị hắn đánh té, khi đứng dậy đều nhìn hắn đầy tâm phục khẩu phục. chiến Hai vị công tử…cái này...cái này… Tiểu nhân… baoTừ lúc nhị lộ quân bắt đầu tập kích Hồ doanh, bên phía quân Hồ cũng bắt đầu thổi kèn tập trung binh mã dàn trận. chiến Ha ha, Thiết Lang tiểu từ này, đến chỗ nào cũng đều gây chuyện. hồngLý Cáp miệng há thật to:

đạiHương Hương à, chúng ta còn cách Long Thủ sơn xa không? hồngKhông không không, ngươi là nữ nô gà mái của ta, nơi này không đến phiên ngươi nói chuyện. Nếu ngươi muốn biết sự tình kia, cứ lấy bổn phận làm nữ nô của người. Giúp chủ nhân người, liếm ngón chân. đạiNgươi còn biết đường về à? hồngVừa định nói tiếp thì Diễm Nhi và Thanh Thanh mặt xanh như tầu lá quay sang một bên chực muốn ói ra, Thiên Thiên thì mải cũng các thị nữ bận bịu nên không có nghe thấy. chiến Lý thái sư cũng cười híp mắt vuốt ve chòm râu nói:

chiến Lý Cáp mơ mơ hồ hồ tạ ơn rồi về chỗ. baoA Mạc giáo chủ đợi một chút, sốt ruột làm gì? Mấy ngày trước thám mã hồi báo, quân chủ lực của quân Hạ vẫn đang ở phía đông, đi hướng tây nam. Nếu có đến ba, bốn vạn quân ập tới dưới thành, không có khả năng chẳng có tí tin tức nào, ít ra chúng phải đạp đổ Nham thành. Huống hồ thời tiết thế này mấy vạn kỵ binh công thành thế nào được? chiến Ầm ầm! baoNgươi nói... Lý Cáp cùng Thiên Gia tà giáo cấu kết? đạiMột người trong đám áo đen trầm giọng nói.


link:http://sr24food.com/nxqi/cc18957wn1012.html Extraction code:fhvi
Unzip password:http://sr24food.com